Alle informatie die van belang is voor het nieuwe seizoen is inmiddels aangepast op deze site. Wijzigingen zitten o.a. in de hoogte van de contributie en in de trainingslocatie op maandag.

Ook zullen wij komend seizoen geen gebruik meer maken van trainingsshirts in bruikleen, maar zul je aan het begin van het seizoen een shirt ontvangen dat je eigendom wordt.


De invulling van de trainers ziet er als volgt uit:

Zaterdag:

  • Gemengd D: Ilone Jansen-Houterman, er lopen besprekingen met 2 assistent trainers
  • Meisjes C/B: Ad Baas 
  • Jongens C/B: Gerard Beukers, assistent trainer Clifford Suiters

Maandag:

  • Meisjes C/B: Gerard Beukers
  • Jongens C/B: Leon Stoffels, assistent trainer Wessel Tingen 

Alle groepen:

  • Fysieke trainer: Sjors Rosalina
  • Sportmasseurs: Paul Hocksenar en Joeri Kempkes

Vanaf nu kan iedereen zich dus weer aanmelden voor 2016-2017! Wij hopen weer veel talenten te mogen begroeten.