2017 het jaar van jongenshandbal! 

Handbal is mondiaal een grote sport. In Europa, maar ook grote delen van Azië, Zuid-Amerika en zelfs Afrika wordt door heel veel mensen gehandbald. Vooral jongens en mannen beoefenen onze dynamische teamsport wereldwijd met veel plezier en passie.

Handbal leent zich ook erg goed voor deze doelgroep vanwege de atletische aspecten, de snelheid, intensiteit, veelzijdigheid en het fysieke contact.Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft het initiatief genomen om de komende jaren een impuls te geven aan jongens- en herenhandbal in Nederland. Via verschillende acties wil het NHV het aantal mannelijke handballers weer laten groeien, van circa 15.000 in 2016 naar 20.000 in het jaar 2020!

Jongenshandbal in Nederland
Nederland is één van de weinige landen waar aanzienlijk meer vrouwen dan mannen handbal spelen. Dit is historisch zo ontstaan en gegroeid. De laatste paar jaar is de ledendaling binnen het NHV eindelijk een halt toegeroepen.

Focus binnen het project
Het jaar 2017 staat voor het NHV in het teken van jongenshandbal! Het NHV gaat gericht en meetbaar aan de slag om meer jongens te werven en te behouden voor onze handbalsport. Er wordt hierbij een specifieke focus gelegd op de leeftijdscategorie 11- tot en met 14-jarigen. 

Projectactiviteiten in 2017
In het jaar 2017 worden vanuit het NHV verschillende acties op het gebied van jongenshandbal opgezet zoals bijvoorbeeld het opzetten van een specifieke PR- en wervingscampagne, vooral via de handballende jongens zelf onder het motto ‘echte mannen spelen handbal!’. In dit kader heeft het NHV i.s.m. handbalschool Gelre een promofilm ontwikkeld waarin Rick Tingen van Handbalschool Gelre de hoofdrol speelt. Klik op onderstaande link om de promofilm af te spelen.