Op de zaterdagen 28 november en 19 december zullen René Berden (als sportpsycholoog verbonden aan de Handbalacademie) en Danette Branger (onze mentale begeleidster) samen een tweetal workshops verzorgen voor onze C/B meiden en jongens! Deze workshops zullen worden gehouden op Papendal!
Daarnaast zullen ze op 19 december ook een workshop verzorgen voor de gemengde D-jeugd en hun ouders. De tijdstippen van deze workshops zijn terug te vinden op de jaarplanning!