Trainen in corona tijd 17 en 26 oktober

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Het NHV heeft de handbalscholen toestemming gegeven om door te trainen, zie onderstaande reactive die wij van het NHV hebben ontvangen:

 Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Wat betekent dit voor onze RTC’s/HandbalScholen?

 • We mogen met deze groep gewoon trainen en onderling binnen dezelfde RTC/HandbalSchool ook wedstrijden spelen.
 • Wel vragen we jullie om goed na te denken over talenten die ver moeten reizen, omdat het verzoek is (onnodig) reizen te vermijden.
 • Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de uiteindelijke keuze om te trainen bij een RTC/HandbalSchool bij het talent en de ouders ligt en dat we dit ook moeten respecteren.

 Als NHV hebben we besloten om alle trainingen van onze nationale jeugdselecties en RTC jongens centraal op Papendal de komende 4 weken te cancelen. Dit om zoveel mogelijk het (onnodig) reizen te vermijden en om het Olympische trainingscentrum Papendal veilig te houden."

Dat betekjent concreet dat op 17 en 26 oktober de trainingen worden gehouden in Sporthal de Panoven, Panoven 2 te Giesbeek.

 • D jeugd van 09.00-10.15
 • C jeugd van 10.15-11.45
 • A/B jeugd van 11.45-13.00

Er mag niet worden gedouched en eigenlijk geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Dus aangekleed aankomen, zo snel mogelijk schoenen aantrekken en dan de zaal in.

Er wordt van iedereen verwacht dat het Corona protocol wordt gevolgd. Om het aantal personen in de zaal te beperken, zal er maximaal 1 bestuurslid aanwezig zijn (is onderdeel van de begeleding), dit om het een en ander in goede banen te leiden en in de praktijk blijkt dit ook nodig te zijn. Dit zal in de praktijk Annemieke Meurs zijn, ze heeft standaard een mondkapje bij zich en als het protocol dat voorschrijft zal ze dit ook dragen.

Indien er thuis personen zijn die zich in een risicogroep bevinden, is het uiteraard aan de ouders om te bepalen of het verstandig is om hun kind(eren) deel te laten nemen aan trainingen van de handbalschool. Ook al worden protocollen gevolgd en mondkapjes gedragen, dit beperkt de kans op overdracht van het virus maar sluit eventuele besmettingen niet voor 100% uit. De trainer Bas van de Berg zit in een dergelijke situatie, hij kiest er voor om voorloipig geen training te geven ivm zijn thuis situatie. Wij zullen in overleg met de trainerstaf kijken hoe we dit gaan oplossen.

Bij absentie graag de trainer op de hoogte stellen.

Met sportieve groet,

Secretariaat Handbalschool Gelre
Arjan de Bever